Juridikum – vzdělání, které má váhu

Vyberte si z nabídky připravovaných kurzů

Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.
Garant programu:
JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Garantka programu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela.

Garant programu: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Kurz je určený pro posluchače, kteří se chystají do důchodu, nebo kteří již důchod pobírají.

Garant programu: JUDr. Roman Lang, Ph.D.

dvacátý šestý ročník doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky právních textů. Jedná se o kurzy právnického minima část A a část B překladatelský seminář v dané jazykové oblasti.

Právnická fakulta UK pořádá již dvacátý sedmý ročník doplňkového studia nejen pro překladatele a tlumočníky v oblasti práva. Účelem tohoto studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Garantka programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Kurz je zaměřen na právní úpravu ochrany dřevin a je určen zaměstnancům veřejné správy, advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům, arboristům a botanikům, pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnických a zahradnických firem.

Garant programu: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo? Z jakých výukových materiálů vycházet, které se osvědčují v praxi, kde lze najít dobře sestavené plány hodin okamžitě použitelné ve výuce?

Garant programu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy trestního práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy trestního práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

Kurzy pro veřejnost – Juridikum

JURIDIKUM 
kurzy a semináře
pro odbornou
i laickou veřejnost


Kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.

Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb organizací.

Všechny kurzy Juridika jsou pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy se slevou ve výši 20 %.

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč

Reference

Co říkají naši studenti