Juridikum – vzdělání, které má váhu

Vyberte si z nabídky připravovaných kurzů

Cílem dvanáctitýdenního kurzu je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními typy, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámit se se zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách.

Garant programu:
Mgr. Vladimíra Kvasničková

Obsahem kurzu jsou základní procesní instituty trestního práva správního. Předmět se zabývá platnou právní úpravou a jejím výkladem. Součástí je též práce s právními předpisy a procvičování nabytých znalostí formou řešení praktických úkolů.

Kurz je rozdělen do dvou bloků Řízení o přestupcích I. a II. v celkovém časovém rozsahu 8 hodin.

Garant programu:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Kurz prof. Bernta Hugenholtze seznámí účastníky s aktuálním děním v oblasti autorských práv a práv souvisejících v celoevropském kontextu, s důrazem na vztah technologií a autorského práva. Přednášky koncipované jako pět po sobě jdoucích dvouhodinovek budou věnovány výkladu a následné diskuzi.

Lektor:
prof. Bernt Hugenholtz

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Garantka programu:
PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.

Kurz je vhodný především pro posluchače z řad veřejné správy, zejména pro úředníky orgánů ochrany životního prostředí. Je určen také dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti, zejména pracovníkům neziskových organizací zabývajících se ochranou životního prostřed

Garant programu:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy veřejného práva, jakožto oblast, ve které porušení právních norem znamená pro rušitele riziko velmi invazivních právních sankcí.

Garant programu:
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy soukromého práva, jakožto oblast, se kterou se člověk v běžném životě nejčastěji setkává.

Garant programu:
Mgr. Viktor Hatina

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby účastníci získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech.

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Garant programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

dvacátý šestý ročník doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky právních textů. Jedná se o kurzy právnického minima část A a část B překladatelský seminář v dané jazykové oblasti.

Právnická fakulta UK pořádá již dvacátý sedmý ročník doplňkového studia nejen pro překladatele a tlumočníky v oblasti práva. Účelem tohoto studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Garantka programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Kurz bude rozdělen do dvou dní, v prvním dni bude pozornost soustředěna přímo na právní úpravu nového stavebního zákona v druhém dni na zákon o jednotném enviromentálním stanovisku.

Garant programu:
JUDr. Martina Franková, Ph.D

Právní úprava na ochranu oznamovatelů, konkrétně zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen v červnu tohoto roku. Účinnosti nabyl 1. srpna 2023. 

Garant programu: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

dvacátý šestý ročník doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky právních textů. Jedná se o kurzy právnického minima část A a část B překladatelský seminář v dané jazykové oblasti.

Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky.

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Garant programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Pracovní právo má za sebou „horké léto“. Poslanecká sněmovna schválila významnou novelu zákoníku práce týkající se kromě jiného slaďování pracovního a rodinného života, práce z domova, DPP/DPČ, elektronického doručování a dalších oblastí.

Garant programu: Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Kurz je určený pro posluchače, kteří se chystají do důchodu, nebo kteří již důchod pobírají.

Garant programu: JUDr. Roman Lang, Ph.D.

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy trestního práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy trestního práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

Kurzy pro veřejnost – Juridikum

JURIDIKUM 
kurzy a semináře
pro odbornou
i laickou veřejnost


Kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.

Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb organizací.

Všechny kurzy Juridika jsou pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy se slevou ve výši 20 %.

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč

Reference

Co říkají naši studenti