Juridikum – vzdělání, které má váhu

Vyberte si z nabídky připravovaných kurzů

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti práva obchodních společností a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. Účastníci se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech…

Garantka programu:
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti závazkového práva a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. Účastníci se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech…

Garantka programu:
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti věcných práv, dědického práva a duševního vlastnictví a rozšířit slovní zásobu pro využití v praxi. Účastníci se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech…

Garantka programu:
Mgr. Eva Dvořáková

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů neuplatňovala.


Garant programu:
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing).


Garantka programu:
Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.

Právnická fakulta UK pořádá již dvacátý šestý ročník doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky právních textů. Jedná se o kurzy právnického minima část A a část B překladatelský seminář v dané jazykové oblasti. Semináře jsou otevřeny v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.

Garantka programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Jste absolvent/ka doplňkového studia pro překladatele?
Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese…

Garantka programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Již se uskutečnilo

Kurz je zaměřen na význam, strukturu a rozsah společenské odpovědnosti podniku, ale také na vztah mezi etikou a odpovědností.

Garant programu:
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Garant programu:
JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s právními aspekty důchodového věku, které přináší odchod do důchodu.


Garant programu:
JUDr. Roman Lang , Ph.D.

Kurzy pro veřejnost – Juridikum

JURIDIKUM – kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost


Kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.
Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb organizací.

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč

Reference

Co říkají naši studenti