Juridikum – vzdělání, které má váhu

Vyberte si z nabídky připravovaných kurzů

Obsahem kurzu jsou základní procesní instituty trestního práva správního. Předmět se zabývá platnou právní úpravou a jejím výkladem. Součástí je též práce s právními předpisy a procvičování nabytých znalostí formou řešení praktických úkolů.

Kurz je rozdělen do dvou bloků Řízení o přestupcích I. a II. v celkovém časovém rozsahu 8 hodin.

Garant programu:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Garant programu:
PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo?
Přihlašování ukončeno

Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

V návaznosti na předchozí seminář právní didaktiky se účastníci seznámí s desítkami konkrétních aktivit a metod práce, které se hodí k výuce práva. Pomohou učitelům napříště učit právo zábavněji, interaktivněji a ve výsledku i efektivněji.

Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo?

Přihlašování ukončeno

Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy veřejného práva, jakožto oblast, ve které porušení právních norem znamená pro rušitele riziko velmi invazivních právních sankcí.

Garant programu:
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

Aktuální změny v právu životního prostředí – Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku, související změny a změny na úseku vybraných složek práva životního prostředí

Garant programu: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Cílem dvanáctitýdenního kurzu je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními typy, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámit se se zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách.

Garant programu:
Mgr. Vladimíra Kvasničková

Kurz prof. Bernta Hugenholtze seznámí účastníky s aktuálním děním v oblasti autorských práv a práv souvisejících v celoevropském kontextu, s důrazem na vztah technologií a autorského práva. Přednášky koncipované jako pět po sobě jdoucích dvouhodinovek budou věnovány výkladu a následné diskuzi.

Lektor:
prof. Bernt Hugenholtz

Kurzy pro veřejnost – Juridikum

JURIDIKUM 
kurzy a semináře
pro odbornou
i laickou veřejnost


Kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.

Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb organizací.

Všechny kurzy Juridika jsou pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy se slevou ve výši 20 %.

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč

Reference

Co říkají naši studenti