Úvod do českého práva – právnické minimum

PřehledAnotaceGarant

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby účastníci získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí. Odborné přednášky jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK. Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí získat základní znalosti českého práva a české právní terminologie. Účastnit se mohou i cizinci žijící v ČR.

Studium je rozdělené na dva samostatné moduly zakončené závěrečnou zkouškou.
Modul I – soukromé právo, který se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2023/2024
Modul II – veřejné právo, který se uskuteční v letním semestru akademického roku 2023/2024

Absolvování je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Jedná se vždy o písemný test s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat.

Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase, a pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, nahrávány na fakultní Youtube.

Obsah kurzu
6. října 2023 – ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
13. října 2023 – občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
20. října 2023 – rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
27. října 2023 – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
3. listopadu 2023 – dědické právo
10. listopadu 2023 – závazkové právo – obecný výklad
24. listopadu 2023 – základní smluvní typy
1. prosince 2023 – odpovědnost za škodu, náhrada škody
8. prosince 2023 – obchodní korporace I
15. prosince 2023 – obchodní korporace II (druhy společností)
5. ledna 2024 – civilní soudnictví I
12. ledna 2024 – civilní soudnictví II
19. ledna 2024 – insolvenční řízení
26. ledna 2024 – pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.

Obsahová náplň kurzu:
Vyučovací den je pátek, výuka probíhá v čase 12 – 14:30 h.
Modul I zimní semestr – soukromé právo

Zahájení výuky pátek 6. října 2023
Konec výuky pátek 26. ledna 2024

Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Garant kurzu: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra jazyků
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: zimní semestr, Říjen
Rozsah: 42 hodiny

Výše úplaty: 7 000 Kč / semestr
Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají 20 % slevu

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 9. 5. 2023 – 30. 9. 2023

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Katedra jazyků

Docentka Marta Chromá působí jako vedoucí katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zastává post proděkanka pro magisterské studium. Vystudovala obor tlumočnictví-překladatelství (angličtina-ruština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde později obdržela titul PhDr. Doktorské studium absolvovala na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také byla v lednu 2016 v tomto oboru jmenována docentkou.. 

  • Doba trvání: 42 hodin

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 100

  • 7 000 Kč / semestr

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč