Úvod do českého práva – právnické minimum

PřehledAnotaceGarant

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby účastníci získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí. Odborné přednášky jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK.
Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí získat základní znalosti českého práva a české právní terminologie. Účastnit se mohou i cizinci žijící v ČR.

Studium je rozdělené na dva samostatné moduly zakončené závěrečnou zkouškou.

Modul I – soukromé právo, který se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2024/2025

Modul II – veřejné právo, který se uskuteční v letním semestru akademického roku 2024/2025

Absolvování je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Jedná se vždy o písemný test s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat. Každý účastník, který modul úspěšně absolvovuje obdrží papírovou formu certifikátu.

Účastníci, kteří mají dosažené a doložené vysokoškolské vzdělání, minimálně na úrovni bakalářského, obdrží po úspěšném absolvování modulu I. a II. navíc microcertifikát, který je možné ověřit prostřednictvím národní databáze.Díky jednotnému evropskému rámci jsou microcredentials lépe uznatelné i v zahraničí, což zvyšuje mobility absolventů.

Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase, a pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, nahrávány na fakultní Youtube.
Studium je rozdělené na dva samostatné moduly zakončené závěrečnou zkouškou.
Modul I – soukromé právo, který se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2024/2025
Modul II – veřejné právo, který se uskuteční v letním semestru akademického roku 2024/2025
Přihlašování na Modul II bude zahájeno 1. 1. 2025

Absolvování je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Jedná se vždy o písemný test s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat.

Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase, a pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, nahrávány na fakultní Youtube.

Obsah kurzu
4. října 2024 – ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
11. října 2024 – občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
18. října 2024 – rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
25. října 2024 – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
1. listopadu 2024 – dědické právo
8. listopadu 2024 – závazkové právo – obecný výklad
15. listopadu 2024 – základní smluvní typy
22. listopadu 2024 – odpovědnost za újmu, náhrada škody
29. listopadu 2024 – obchodní korporace I
6. prosince 2024 – obchodní korporace II (druhy společností)
13. prosince 2024 – insolvenční řízení
10. ledna 2025 – civilní soudnictví I.
17. ledna 2025 – civilní soudnictví II.
24. ledna 2025 – pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.

Obsahová náplň kurzu:
Vyučovací den je pátek, výuka probíhá v čase 12:00 – 14:30
Zahájení výuky pátek 4. října 2024
Konec výuky pátek 24. ledna 2025


Závěrečná zkouška pátek 7. února 2025 /
opravný termín 27. června 2025
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Garant kurzu: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra jazyků
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2024/2025
Zahájení: zimní semestr
Rozsah: 42 hodiny

Výše úplaty: 7 000 Kč / semestr
Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají 20 % slevu

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 26. 6. 2024 – 30. 9. 2024

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Katedra jazyků

Docentka Marta Chromá působí jako vedoucí katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zastává post proděkanka pro magisterské studium. Vystudovala obor tlumočnictví-překladatelství (angličtina-ruština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde později obdržela titul PhDr. Doktorské studium absolvovala na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také byla v lednu 2016 v tomto oboru jmenována docentkou.. 

  • 4. října 2024 – 24. ledna 2025

  • Doba trvání: 42 hodin

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 100

  • 7 000 Kč / semestr

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč