Úvod do českého práva – právnické minimum

PřehledAnotaceGarant

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby účastníci získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí. Odborné přednášky jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK. Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí získat základní znalosti českého práva a české právní terminologie. Účastnit se mohou i cizinci žijící v ČR.

Studium je rozdělené na dva samostatné moduly zakončené závěrečnou zkouškou.
Modul I – soukromé právo, který se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2023/2024
Modul II – veřejné právo, který se uskuteční v letním semestru akademického roku 2023/2024

Absolvování je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Jedná se vždy o písemný test s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat.

Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase, a pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, nahrávány na fakultní Youtube.

Obsah kurzu
16. února – právo sociálního zabezpečení
23. února – trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. března – tresty a ochranná opatření
8. března – trestní právo – zvláštní část
15. března – vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. března – trestní řízení – subjekty řízení
5. dubna – trestní řízení – procesní úkony
12. dubna – stadia trestního řízení
19. dubna – správní právo I – prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
26. dubna – správní právo II – správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
3. května – finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
10. května – peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
17. května – evropské právo I; instituce a legislativa EU
24. května – evropské právo II; soudnictví

Obsahová náplň kurzu:
Vyučovací den je pátek, výuka probíhá v čase 12:00 – 14:30
Zahájení výuky pátek 16. února 2024
Konec výuky pátek 24. května 2024


Závěrečná zkouška pátek 14. června 2024 /
opravný termín 21. června 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Garant kurzu: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra jazyků
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr
Rozsah: 42 hodiny

Výše úplaty: 7 000 Kč / semestr
Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají 20 % slevu

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 2. 1. 2023 – 31. 1.2024

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Katedra jazyků

Docentka Marta Chromá působí jako vedoucí katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zastává post proděkanka pro magisterské studium. Vystudovala obor tlumočnictví-překladatelství (angličtina-ruština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde později obdržela titul PhDr. Doktorské studium absolvovala na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také byla v lednu 2016 v tomto oboru jmenována docentkou.. 

  • 16. 2. – 24. 5. 2024

  • Doba trvání: 42 hodin

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 100

  • 7 000 Kč / semestr

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč