LL.M. v češtině

PF UK připravuje od zimního semestru akademického roku 2024/2025 otevření českojazyčných specializací programu LL.M., a to ve specializacích Zdravotnické právo, Sportovní právo, Právní ochrana dat a Daňové právo.

Program bude uskutečňován v kombinované formě výuky.

Posluchači se v rámci kurzu Zdravotnické právo seznámí s relevantnímedicínskoprávní úpravou a judikaturou.
V rámci kurzu bude věnována pozornost tzv. obecné části zdravotnického práva, tedy příslušným právním normám, jednotlivým vztahům vznikajícím a rozvíjejícím se ve zdravotnictví, jakož i aspektům právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb. V návaznosti na obecnou část…

Tento kurz slouží jako vstupní blok pro vymezení samotného pojmu tzv. sportovního práva, a to z perspektivy obecného národního práva, práva mezinárodního, interních normativních pravidel jednotlivých sportovních asociací i právní teorie. Kurz představuje v mezinárodním srovnání rozdílnost možných pohledů na uplatňování práva ve sportu a pozornost je věnována jednak základnímu ukotvení sportu v právu ČR…

Program Právní ochrana dat je určen zejména pro ty, kteří se ve své praxi věnují práci s osobními i neosobními daty, nebo pro ty, kteří mají zájem si rozšířit své znalosti nad rámec obecného magisterského programu v oboru právo a právní věda. Program je vhodný zejména pro pracovníky v oblasti korporátní compliance, pověřence pro ochranu osobních údajů, podnikové právníky, advokáty, nebo právníky ze státní správy a samosprávy.

Program LL.M. v daňovém právu je specializovaným profesním kurzem v českém jazyce. Kurz poskytuje prostor pro prohloubení znalostí daňového práva pro daňového poradce, specializované advokáty, odborníky Ministerstva financí, Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky, soudce správních soudů nebo odborníky orgánů činných v trestním řízení věnujícím se hospodářské kriminalitě.