LL.M. v češtině

PF UK připravuje od zimního semestru akademického roku 2023/2024 otevření tří českojazyčných specializací programu LL.M., a to ve specializacích Zdravotnické právo, Sportovní právo a Právní ochrana dat.

Program bude uskutečňován v kombinované formě výuky.

Posluchači se v rámci kurzu Zdravotnické právo seznámí s relevantnímedicínskoprávní úpravou a judikaturou.
V rámci kurzu bude věnována pozornost tzv. obecné části zdravotnického práva, tedy příslušným právním normám, jednotlivým vztahům vznikajícím a rozvíjejícím se ve zdravotnictví, jakož i aspektům právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb. V návaznosti na obecnou část…

Tento kurz slouží jako vstupní blok pro vymezení samotného pojmu tzv. sportovního práva, a to z perspektivy obecného národního práva, práva mezinárodního, interních normativních pravidel jednotlivých sportovních asociací i právní teorie. Kurz představuje v mezinárodním srovnání rozdílnost možných pohledů na uplatňování práva ve sportu a pozornost je věnována jednak základnímu ukotvení sportu v právu ČR…

Program Právní ochrana dat je určen zejména pro ty, kteří se ve své praxi věnují práci s osobními i neosobními daty, nebo pro ty, kteří mají zájem si rozšířit své znalosti nad rámec obecného magisterského programu v oboru právo a právní věda. Program je vhodný zejména pro pracovníky v oblasti korporátní compliance, pověřence pro ochranu osobních údajů, podnikové právníky, advokáty, nebo právníky ze státní správy a samosprávy.