Základy veřejného práva

PřehledAnotaceLektor

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.

1. veřejné právo a jeho postavení v právním řádu
2. trestní právo
– trestný čin, pachatel trestného činu, trestní odpovědnost
– významné trestné činy
– trestání pachatelů
– trestní řízení
3. správní právo
– systém správního práva
– přestupkové právo
– delikty
4. tipy, kde hledat další inspiraci

Garant kurzu: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění: 14. 11. 2022 (9:00 – 13:00 hodin)

Výše úplaty: 1 500 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 16. 9. 2022 – 9. 11. 2022

Mgr. Tomáš Friedel , Ph.D. působí jako odborný asistent na katedře politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své praxi se věnuje profesní etice právníků, politologii a didaktice práva. Právo vyučuje také na gymnáziu. 


  • Doba trvání: 4 hodiny

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč