Základy veřejného práva

PřehledAnotaceLektor

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.

veřejné právo a jeho postavení v právním řádu
trestní právo
trestný čin, pachatel trestného činu, trestní odpovědnost
významné trestné činy
trestání pachatelů
trestní řízení
správní právo
systém správního práva
přestupkové právo
delikty
tipy, kde hledat další inspiraci

Garant kurzu: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění: 14.11.2022 9:00 – 13:00

Výše úplaty: 1 500 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 16.09.2022 – 09.11.2022

Odborný asistent

Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., působí jako odborný asistent na katedře politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své praxi se věnuje profesní etice právníků, politologii a didaktice práva. Právo vyučuje také na gymnáziu.

  • Doba trvání: 4 hodiny

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč