Základy veřejného práva (Street Law)

PřehledAnotaceLektor

Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy veřejného práva, jakožto oblast, ve které porušení právních norem znamená pro rušitele riziko velmi invazivních právních sankcí. V programu bude zvýšený důraz kladen zejména na praktické příklady a aktuální kauzy.

Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy veřejného práva, jakožto oblast, ve které porušení právních norem znamená pro rušitele riziko velmi invazivních právních sankcí. V programu bude zvýšený důraz kladen zejména na praktické příklady a aktuální kauzy.

Smyslem programu je představit veřejné právo jako systém, který nejenom hrozí sankcemi svým rušitelům, ale především chrání pokojné soužití jednotlivců ve společnosti.

Vedle cíle zvyšování právní gramotnosti program zajistí účastníkům i zvýšení jejich metodologické vybavenosti k výuce veřejného práva. Obsahové části programu budou provázány s částmi metodologickými, ve kterých bude účastníkům představena některá z metod vhodných k výuce dané právní problematiky.

Vzdělávací program je rozdělen do dvou částí. Účastníkům programu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP.
V rámci každé části bude kladen rovný důraz na obsahovou stránku tématu stejně jako na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.

Garant kurzu: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Lektor: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., Mgr. Adéla Slavíková
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: prezenčně na PF UK

Termín konání kurzu: 29. 5. 2024 / 9:00 – 13:00 hodin
Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr, květen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění:
24. 1. 2024  (9 – 13 hodin)

Výše úplaty: 1 950 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 11. 12. 2023 – 23. 1. 2024

Mgr. Tomáš Friedel , Ph.D. působí jako odborný asistent na katedře politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své praxi se věnuje profesní etice právníků, politologii a didaktice práva. Právo vyučuje také na gymnáziu. 


  • 29. 5. 2024 9:00 – 13:00

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Cena: 1 950 Kč / kurz

  • SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč