Přeskočit na obsah

Přijímací řízení na Právnické fakultě UK

Podmínky přijetí
ke studiu

do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2024/2025.

Uchazeči se speciálními potřebami

Univerzita Karlova poskytuje uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami podporu v podobě modifikace přijímacího řízení.

Posouzení zahraničního vzdělání

Přihlaste se Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy!

Přijetí ke studiu je pouze ve vašich rukou!