Přeskočit na obsah

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy ke studiu práv v Praze

Jaké jsou letos podmínky pro přijetí ke studiu?

Veškeré informace o podmínkách pro úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně možností zisku bonifikací naleznete v podmínkách pro přijetí

Jaký je časový harmonogram letošního přijímacího řízení?

Nezapomeňte, že ve středu 31. března je poslední den pro podání elektronické přihlášky a zároveň pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Ve čtvrtek 10. června je poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci, pokud chcete mít všechny body pohromadě k datu zasedání přijímací komise, která doporučí děkanovi minimální bodovou hranici pro přijetí.

Kolik studentů se hlásí a kolik je přijato?

Zpravidla se hlásí mezi 2500-3000 uchazeči, PF UK pak přijímá 670 nejlepších z nich.

Kolik činí poplatky spojené s přijímacím řízení?

Poplatky jsou 880 Kč za podání elektronické přihlášky a dále poplatek za absolvování SCIO testů (více informaci na stránce SCIO)

Mohu zaplatit poplatek za přihlášku převodem na účet, pokud mi nefunguje platba kartou?

Ano, je to možné s užitím identifikátorů platby, které jsou uvedeny v přihlášce.

Kolik bodů/jaký percentil potřebuji k přijetí?

Percentil bohužel nelze dopředu odhadnout, jelikož se každý rok mění. Pro klid duše doporučujeme mít ideálně 90 percentil z každého ze dvou potřebných SCIO testů (OSP a ZSV).

Bude den otevřených dveří?

Den otevřených dveří je naplánován na 16. – 17. února 2024

Kolik činí poplatky spojené s přijímacím řízení?

Poplatky jsou 880 Kč za podání elektronické přihlášky nebo 930 Kč za podání přihlášky v listinné podobě a dále poplatek za absolvování SCIO testů (více informaci na stránce SCIO)

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení na PF UK se skládá ze dvou kroků:
1) podání přihlášky
2) absolvování přijímacích testů (OSP + ZSV) zajišťovaných společností SCIO

Kdy probíhají přijímací zkoušky?

Možnost absolvovat testy z OSP a ZSV vypisované společností SCIO je možné hned v 6 různých termínech během školního roku (od prosince do května). PF UK uznává výsledky ve všech těchto termínech.

Z čeho se skládají přijímací testy?

Přijímací testy, které je nutné absolvovat, jsou dva – Obecné studijní předpoklady (OSP) a Základy společenských věd (ZSV).

Jak se připravit na SCIO testy?

Na tuto otázku nejlépe odpoví stránky samotné společnosti SCIO, na kterých naleznete vzorové testy z minulých let a informace o různých způsobech přípravy, ať už se jedná o tištěné publikace nebo třeba online kurzy. Pokud byste raději video, doporučujeme YouTube kanál společnosti SCIO.

Dělají se přípravné kurzy?

Ano, společnost SCIO nabízí přípravné kurzy. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.

Můžu někde najít vzor příjímacích testů?

Vzory přijímacích testů naleznete na stránkách společnosti SCIO, která přijímací testy zajišťuje.

Kolik můžu mít pokusů na psaní přijímacích testů?

Společnost SCIO, která testy zajišťuje, vypisuje pro potřeby Právnické fakulty 6 různých termínů konání testů v průběhu roku. Přihlásit se můžete na jeden nebo klidně na všech 6. PF UK uznává všechny vypsané termíny testů. Pro potřeby přijímacího řízení se pak počítá pouze ten nejlepší dosažený výsledek.

Jak škola zjistí můj nejlepší výsledek, když píši SCIO testy ve více termínech?

Pokud podáte na PF UK přihlášku, škola dostane od Scia váš nejlepší výsledek a vy se o nic starat nemusíte.

Mohu získat slevu na testy od společnosti SCIO?

Ano, v souladu s podmínkami společnosti SCIO lze získat sociální slevu. Více informací naleznete v obchodních podmínkách společnosti SCIO (pasáž číslo 18 – Sociální slevy v NSZ).

Přihlíží se při přijímacím řízení k vysvědčením ze střední školy?

Jediná situace, kdy PF UK přihlíží k vysvědčení ze střední školy, je ve chvíli, kdy uchazeč chce využít své maturitní vysvědčení k získání bonifikace za maturitu s vyznamenáním.

Pomůže mi nějak jazykový certifikát při přijímacím řízení?

Ano, za jazykový certifikát z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny alespoň na úrovni B2 lze získat bonifikaci v hodnotě 5 bodů. Takové jazykové certifikáty lze předložit až dva (tedy ze dvou různých jazyků).

Z jakých jazyků je možné doložit jazykový certifikát a získat tak bonifikaci?

Jedná se o angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu.

Je nějaký limit pro stáří jazykového certifikátu?

Ano, jazyková zkouška musí být vykonána po 1. 6. 2017 a nejpozději do 1. 6. 2024.

Studuji na střední škole v zahraničí a obdržím diplom z jazyků angličtina / němčina / francouzština / španělština, je takový diplom považován za rovnocenný jazykovému certifikátu?

Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International) a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka. Stejně tak se považuje za jazykový certifikát pro bonifikaci absolventský diplom ze střední školy v dané jazykové oblasti – pro angličtinu třeba z USA, Austrálie, Velké Británie atd.

Kde je možné úředně ověřit doklady pro přijímací řízení (maturitní vysvědčení, jazykový certifikát)?

Tyto doklady je možné uvěřit na České poště, v Czech pointu nebo u notáře.

Je nutné dodávat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení či jazykového certifikátu?

Ano, je nutné dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení či jazykového certifikátu v listinné podobě, nikoli pouze předložit k nahlédnutí při zápisu.

Jakého titulu lze dosáhnout a jaká je délka studia?

Na PF UK lze studovat 5letý nedělený magisterský program Právo a právní věda, po jehož absolvování získáte titul Mgr., přičemž maximální možná délka studia je 10 let. Následně lze pokračovat doktorským studiem, které se koná ve standardní době studia 4 roky a absolventům je udělen titul Ph.D. Na PF UK je také možnost složit státní rigorózní zkoušku, po které získáte titul JUDr.

Jaké předměty u vás můžu studovat?

Předmětů, které můžete studovat na PF UK, je ohromné množství. Mezi povinné předměty, ze kterých se skládá i státní závěrečná zkouška, patří Ústavní právo, Občanské právo hmotné a Občanské právo procesní, Obchodní právo, Trestní právo a Správní právo. Mezi povinné předměty ale patří například i Politologie, Právo a ekonomie, Mezinárodní právo veřejné a soukromé, Evropské právo, Finanční právo nebo Právo životního prostředí. PF UK pak také nabízí stovky povinně volitelných a volitelných předmětů z nejrůznějších oblastí s rozmanitým zaměřením.

Je potřeba se během studia specializovat na nějaké předměty?

Během studia neprobíhá žádná forma specializace – každý student absolvuje stejné povinné předměty. Je však možnost profilace (tedy zaměření) během studia, a to formou povinně volitelných a volitelných předmětů, stáží, studentské vědecké odborné činnosti, diplomové práce apod.

Je potřeba se během střední školy zaměřit na nějaké předměty?

Ne, to vůbec není třeba. Vše, co budete potřebovat pro úspěšné absolvování předmětů na PF UK, vás fakulta naučí. Pokud se však zaměříte na Základy společenských věd nebo Dějepis už na střední škole, může vám to usnadnit přijímací testy a začátek studia, není to však podmínkou.

Záleží na tom, jakou střední školu jsem studoval?

Ne, záleží pouze na tom, aby bylo studium zakončeno maturitní zkouškou, za jejíž úspěšné složení získáte vysvědčení o složení maturitní zkoušky.

Je během studia povinná praxe?

Ano, během studia je povinnost splnit alespoň jednu praxi (jeden semestr, ideálně během 5. ročníku, kdy je na to ve studijním plánu vyhrazený čas). Tyto praxe zajišťuje PF UK, která spolupracuje se soudy, státním zastupitelstvím, správními orgány, neziskovými organizacemi, soukromými subjekty a dalšími, vy tedy nic zajišťovat nemusíte.

Můžu získat individuální studijní plán?

Ano, možnost získat individuální plán zde je. Povoluje ho ale děkan pouze na základě odůvodněných případů jako je studium v zahraničí, závažné zdravotní důvody či jiné závažné důvody hodné zvláštního zřetele.

Je možné konat zkoušky ve slovenštině?

Ano, zkoušky i zápočty je možné konat i ve slovenském jazyce.

Jak moc je studium náročné a dá se zvládnout?

Náročnost studia je individuální, záleží na každém, jak ke studiu přistoupí. Studenti si rozvrh zapisují sami (vyjma těch, kteří si zvolí cestu studijních kruhů) a díky této flexibilitě si každý rozvrhne čas dle svého. Nejčastěji mají studenti výuku dva až čtyři dny v týdnu dle jejich preferencí. Je ale třeba počítat se samostatnou prací a přípravou i mimo výuku.

Mohu během studia pracovat?

Ve většině případů studenti mají alespoň jeden den v týdnu bez výuky. Záleží na každém, jestli se rozhodne volné chvíle věnovat práci, nebo se více zaměřit na studium.

Chci studovat právo, ale nechci se věnovat advokacii, je to v pořádku?

Je to v pořádku. Po škole se nemusíte nutně věnovat advokacii, ale můžete zamířit do státní správy, na soud, do soukromého sektoru, do neziskových organizací, do diplomacie, do politiky a tak dále. Možností je opravdu mnoho a záleží jen na Vás.

Probíhají na fakultě nějaké studentské soutěže?

Ano, na fakultě pravidelně probíhá například Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) nebo moot courty (simulovaná soudní jednání). Na výherce čekají peněžité odměny a věcné ceny.

Je možné během studia vyjet studovat do zahraničí v rámci Erasmu?

Ano, během studia je možné vyjet studovat do zahraničí. Na výběr je opravdu široké množství škol nejen po Evropě v rámci programu Erasmus, ale díky mezifakultním a meziuniverzitním dohodám i po celém světě.

Kde se můžeme potkat?

Na Dni otevřených dveří a dalších akcích, kterých se bude PF UK účastnit:

31. října – 3. listopadu 2023 – Gaudeamus Brno
14. – 15. listopadu 2023 – Gaudeamus Nitra
25. listopadu 2023 – Na Karlovku (Právnická fakulta)
6. – 7. prosince 2023 – Veletrh PRO EDUCO Košice
23. – 25. ledna 2024 – Gaudeamus Praha

Je možnost na univerzitě studovat mezifakultně?

Ne, UK nenabízí možnost studovat předměty z více oborů z různých fakult za účelem zisku dvou titulů v rámci jednoho studia. Lze ale studovat odděleně a nezávisle na sobě více různých oborů na více fakultách UK.

Je možné skloubit studium se studiem na jiné fakultě?

Ano, možnost studovat více oborů na různých fakultách UK zároveň lze, člověk se ale musí připravit na větší časovou zátěž.

Mohu při studiu na PF UK chodit i na předměty z jiných fakult?

Ano, během studia na PF UK je možné navštěvovat a absolvovat předměty i na jiných fakultách, s tím, že takto absolvované předměty jsou započítány jako volitelné předměty.

Jak je to s ubytováním na kolejích?

Koleje pro studenty PF UK zajišťuje Univerzita Karlova, která nabízí místa na celkem 11 různých kolejích umístěných různě po Praze, které se liší ve vzdálenosti od centra, rozvržením pokojů, sociálním zázemím, cenou apod. Více informací o jednotlivých kolejích naleznete na stránkách Kolejí a menz.

Jaký je studentský život na fakultě a v Praze?

Studentský život je skvělý. Na PF UK funguje 10 studentských spolků, které pořádají méně či více formální akce různého typu jako jsou debaty, semináře, návštěvy institucí, společenské akce nebo i neformální posezení s různými osobnostmi nebo párty. Každoročně v listopadu probíhá na fakultě akce Noc fakulty. Praha je skvělé město, kde to stále žije a člověk se tak rozhodně nenudí.

Jaké výhody přináší členství ve spolcích?

Každý spolek má trochu jinou koncepci, ale obecně je členství ve spolku hlavně příležitost pro nalezení nových kamarádů a možnost pomáhat s přípravou spolkových akcí.

Jaká je potřebná znalost angličtiny?

Pokud si vyberete studium právnické angličtiny, předpokládaná úroveň znalostí je B2. Během studia je povinnost absolvovat jeden právnický jazyk a výběr je ze 4 různých jazyků, právnickou angličtinu tedy nutně studovat nemusíte. Další dva jazyky – ruština a italština – se studují ve volitelných předmětech.

Jak probíhá výuka angličtiny?

Během studia má každý povinnost absolvovat jeden právnický jazyk (4 semestry). Na výběr jsou celkem 4 různé jazyky (angličtina, francouzština, španělština, němčina), právnickou angličtinu tak můžete, ale nemusíte studovat. Kromě dobrovolné čínštiny a latiny u nás výuka obecného jazyka neprobíhá, je ale možnost si onu obecnou výuku zapsat na jiné fakultě. Výuka se soustředí na cizí jazyk v právu v dané jazykové oblasti (angličtina primárně v zemích common law, němčina v právních systémech Německa a Rakouska, francouzština ve Francii a Kanadě, španělština v právu Španělského království, ale také v některých zemích Jižní Ameriky) (chybí konec závorky). Smyslem je jednak mít představu, co to vlastně cizí jazyk v právu je, a také mít základní věcné znalosti daných právních systémů a jejich terminologie.

Dají se na fakultě zapsat i nějaké předměty v anglickém jazyce?

Ano, je možné absolvovat právnickou angličtinu jako povinný právnický jazyk nebo jako povinně volitelný předmět, pokud se rozhodnete pro jiný jazyk jako svou první volbu. Je také možné zapsat si další předměty z širokého výběru povinně volitelných předmětů vyučovaných v jiných jazycích nebo i některé z povinných předmětů, které jsou vyučovány kromě češtiny i v angličtině.

Je povinná latina?

Latina u nás povinná není, lze ji absolvovat pouze jako povinně volitelný předmět na 4 semestry. Během některých povinných předmětu samozřejmě na latinská slovíčka a fráze narazíte, ale není proto nutná jakákoli znalost latiny jako takové.

Kdy podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí?

Jak odvolání podat?

Do kdy se odvolat?

Jakému odvolání nebude vyhověno?

Přihlaste se Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy!

Přijetí ke studiu je pouze ve vašich rukou!