Přeskočit na obsah
Studuj práva #pravavpraze

Proč studovat práva
na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy?

Proč studovat právo
Jak se stát naší studentkou či naším studentem

Stačí úspěšně projít přijímacím řízením, které je

Objektivní studium práva v Praze

OBJEKTIVNÍ

Vycházíme z vašich výsledků v písemných Scio testech, připravených fundovanými a zkušenými odborníky na testování. Nemůže se tak stát, že jedna varianta testu je obtížnější, než jiná.

Transparentní studium práva v Praze

TRANSPARENTNÍ

Neexistují žádné kličky nebo boční uličky, jak se na právnickou fakultu prosmýknout bez splnění jasně daných a zveřejněných podmínek pro přijetí.

Předvídatelné studium práva v Praze

PŘEDVÍDATELNÉ

Uveřejněné podmínky pro přijetí a průběžné informace na webu a facebooku Právnické fakulty UK umožňují každému, aby v každém okamžiku věděl, jaké šance na přijetí má a co ještě může udělat pro to, aby je zvýšil.

Den otevřených dveří práva

Den otevřených dveří

Ve středu 9. února 2022 se od 9:00 do 17:00 hodin uskutečnil
Den otevřených dveří na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Fakulta Praha

Virtuální prohlídka
fakulty

S doktorským studentem Dominikem Mackem