Přeskočit na obsah
Po rozhodnutí o přijetí na Právnickou fakultu

Proč studovat práva v Praze
na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy?

Proč studovat právo
Jak se stát naší studentkou či naším studentem

Stačí úspěšně projít přijímacím řízením, které je

Objektivní studium práva v Praze

OBJEKTIVNÍ

Vycházíme z vašich výsledků v písemných Scio testech, připravených fundovanými a zkušenými odborníky na testování. Nemůže se tak stát, že jedna varianta testu je obtížnější, než jiná.

Transparentní studium práva v Praze

TRANSPARENTNÍ

Neexistují žádné kličky nebo boční uličky, jak se na právnickou fakultu prosmýknout bez splnění jasně daných a zveřejněných podmínek pro přijetí.

Předvídatelné studium práva v Praze

PŘEDVÍDATELNÉ

Uveřejněné podmínky pro přijetí a průběžné informace na webu a facebooku Právnické fakulty UK umožňují každému, aby v každém okamžiku věděl, jaké šance na přijetí má a co ještě může udělat pro to, aby je zvýšil.

PREDNÁŠKOVÉ
A KONZULTAČNÉ DNI
GAUDEAMUS NITRA 2022

AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN K, 14. – 16. listopadu 2022

Na Karlovku - informace o studiu na Univerzitě Karlově

Na Karlovku

26. listopadu 2022, Právnická fakulta

Den otevřených dveří práva

Den otevřených dveří

Ve středu 8. února 2023 se od 9:00 do 17:00 hodin se uskuteční
Den otevřených dveří na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Fakulta Praha

Virtuální prohlídka
fakulty

S doktorským studentem Dominikem Mackem

Přihlaste se Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy!

Přijetí ke studiu je pouze ve vašich rukou!