Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti

PřehledAnotaceLektor

Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing)…

Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. V pracovněprávních vztazích je právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon) a okrajově i v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace prostupuje pracovněprávní vztahy ještě před samotným vznikem pracovního poměru, přes jeho trvání, změnu až po jeho skončení.
Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing).
Patřičná pozornost bude věnována rovněž relevantní aktuální judikatuře národních i mezinárodních soudních rozhodnutí. 

Termín
21. 10. 2022
9:00-13:30

Obsahová náplň kurzu:
– Pojmové vymezení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
– Kdy jde o diskriminaci a kdy o nerovné zacházení?
– V jakých případech je rozlišování mezi zaměstnanci přípustné?
– Rovné zacházení v oblasti odměňování zaměstnance
– Jak se proti nerovnému zacházení a diskriminaci bránit?
– Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
– Obrana proti šikaně a možné uplatnění nemajetkové újmy
– Dotazy, diskuze

Garant kurzu: Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Přednášející: Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění: 21.10.2022

Výše úplaty: 2 000 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 30. 6. 2022 – 14. 10. 2022

Odborná asistentka

Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Vede semináře z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci akademické činnosti se pravidelně účastní mezinárodních vědeckých konferencí a přispívá do odborných periodik. Je členkou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Vedle uvedeného je navíc pravidelnou členkou řešitelských týmů grantových projektů Právnické fakulty UK (Progres, SVV, UNCE) a spoluautorkou odborných publikací. Je advokátkou specializující se na občanské a pracovní právo, v rámci nichž poskytuje klientům komplexní právní servis.

  • Doba trvání: 4 hodiny

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 25

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč