Základy soukromého práva

PřehledAnotaceLektor

Kurz si klade za cíl představit odvětví občanského práva srozumitelnou a praktickou formou. Kurz je rozdělen do čtyř částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut časové dotace. Účastníkům kurzu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., a navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a práva pracovního.

Kurz si klade za cíl představit odvětví občanského práva srozumitelnou a praktickou formou. Kurz je rozdělen do čtyř částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut časové dotace. Účastníkům kurzu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., a navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a práva pracovního. Vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz nejen na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.

Obsahová náplň kurzu:
občanský zákoník obecně – základní terminologie a zásady
občanský zákoník – rodinné a dědické právo, vlastnictví a závazky
zákon o obchodních korporacích – stručný přehled
pracovní právo – ukázky vybraných aktivit

Přednášející: Jan Ilek
Garant kurzu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění: 03. 11. 2022 (15:00 – 19:00)

Výše úplaty: 1 500 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 16.09.2022 – 27.10.2022

Odborný asistent

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK. V roce 2009 na pražských právech založil program Street Law. V současné době působí jako člen kolegia děkana Právnické fakulty UK a na Právnické fakultě je také vedoucím centra právních dovedností. Ve své praxi se věnuje právnickému vzdělávání, didaktice práva a také právní sociologii.

Jan Ilek je dlouholetým členem týmu Street Law, v němž se věnuje organizaci lekcí práva pro veřejnost, zajišťuje přednášky pro seniory i školy a podílí se na projektech ke zvyšování lidskoprávní gramotnosti. Jan Ilek již několik let vyučuje právní předměty na pražské střední škole.

  • Doba trvání: 4 hodiny

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč