Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II.

PřehledAnotaceLektor

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.
Forma kurzu je kombinovaná – přednášky probíhají prezenční formou a zároveň jsou streamované v reálném čase, tzn. přenášené online.

Kurz je rozdělen na dva semináře v rozsahu tří vyučovacích hodin; celkem 6 vyučovacích hodin

Datum konání
31. 5. 2023 v čase 14:00 do 16:30
7. 6. 2023 v čase 14:00 do 16:30

Obsahový plán výuky
Věcná práva k cizí věci – právo stavby, pacht, požívací právo, užívací právo, služebnost, zástavní právo, zadržovací právo
Závazkové právo – zdroje závazků, druhy závazků, změny závazkového vztahu (postoupení pohledávky, poukázka, novace, splynutí), zánik závazku
Smluvní právo – smlouva, základní zásady smluvního práva, uzavření smlouvy, omezení smluvní svobody, výkon závazků ze smlouvy, klasifikace smluv
Vybrané pojmenované smlouvy dle občanského zákoníku – koupě, směna, přeprava, úschova
Civilní právo procesní – prostorová a časová působnost procesních zákonů, výkon žalobního práva a jeho druhy, základní procesní úkony, účastníci řízení

Předpokládaný počet účastníků: 30

Garantka kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Lektorka: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr, Květen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 6 hodin

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 3. 4. 2023 – 26. 5. 2023

  • 31. 5. 2023 a 7. 6. 2023

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 30

  • Cena: 3 000,-
    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč