Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů III.

PřehledAnotaceLektor

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Datum konání
31. 1. 2024 v čase 14:00 do 16:30
7. 2. 2024 v čase 14:00 do 16:30

Obsahový plán výuky
Obecné základy smluvního práva – absolutní a relativní neplatnost, zhojení neplatného jednání

Základní terminologie vybraných smluvních typů – dílo, nájem, výpůjčka a zápůjčka, příkaz, darování, komise, zasílatelství, obchodní zastoupení, zprostředkování, důchod, pojištění, hra a sázka, ap.

Základní terminologie práva obchodních společností – právní definice společnosti, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost, komanditní společnost na akcie, společnost s ručením omezeným, družstva.

Předpokládaný počet účastníků: 30

Garantka kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Lektorka: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr, leden
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 6 hodin

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 11. 12. 2023 – 30. 1. 2024

  •  31. 1. a 7. 2. 2024

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • prezenční/online výuka

  • Maximální počet studentů: 30

  • Cena: 3 000,-

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč