Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů

PřehledAnotaceLektor

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.
Forma kurzu je kombinovaná – přednášky probíhají prezenční formou a zároveň jsou streamované v reálném čase, tzn. přenášené online.

Kurz je rozdělen na dva semináře v rozsahu tří vyučovacích hodin; celkem 6 vyučovacích hodin

Datum konání
25. 01. 2023 v čase 14:00 – 16:30
01. 02. 2023 v čase 14:00 – 16:30

Obsahový plán výuky
Osoby fyzické a právnické; právní osobnost
Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého
Svéprávnost; zastoupení
Rodina – příbuzenství a švagrovství, manželství, rozluka, rozvod
Dědictví – dědění ze zákona, dědění ze závěti, odkaz, dědická způsobilost, nabývání dědictví, náhradnictví, zprostředkované právní nástupnictví, svěřenské nástupnictví
Klasifikace věcí a věcných práv
Vlastnické právo – charakteristika vlastnictví, nabývání vlastnictví, ochrana vlastnictví

Předpokládaný počet účastníků: 20

Garantka kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Lektorka: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní i letní semestr, Leden
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 6 hodin

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 3. 11. 2022 – 9. 1. 2022

  • Doba trvání: 6 hodin

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 20

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč