Stavební právo a právo životního prostředí: Nový stavební zákon a zákon o jednotném enviromentálním stanovisku

PřehledAnotaceLektor

Cílem studia je seznámit posluchače s novým stavebním zákonem, souvisejícím zákonem o jednotném enviromentálním stanovisku a souvisejících změnách dalších právních předpisů, a to se zaměřením na povolování záměrů. Opomenuty nebudou není vybrané podstatné otázky územního plánování.

Cílem studia je seznámit posluchače s novým stavebním zákonem, souvisejícím zákonem o jednotném enviromentálním stanovisku a souvisejících změnách dalších právních předpisů, a to se zaměřením na povolování záměrů. Opomenuty nebudou ani vybrané podstatné otázky územního plánování.

S ohledem na zásadní změny právní úpravy, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2024 resp. 1. 7. 2024 je smyslem kurzu přehledně posluchače seznámit s charakterem změn a poskytnout jim základní orientaci v nové právní úprav, a to s důrazem na odlišnosti mezi stávající a novou právní úpravou.

Kurz bude rozdělen do dvou dní, v prvním dni bude pozornost soustředěna přímo na právní úpravu nového stavebního zákona v druhém dni na zákon o jednotném enviromentálním stanovisku a další související změny včetně postavení dotčených orgánů.

Institucionální zabezpečení povolování záměrů a územního plánování

Územní plánovaní – jako předpoklad pro změny v území

Povolování záměrů

Ochrana dotčených veřejných zájmů v nové právní úpravě

Jednotné enviromentální stanovisko

Vztah posuzování vlivů na životní prostředí a jednotného enviromentálního stanoviska

Vztah ochrany přírody a jednotného enviromentálního stanoviska

Vybrané změny v souvisejících právních předpisech – zejména na úseku ochrany životního prostředí

Cílová skupina: Kurz je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, zejména pro úředníky stavebních úřadů, orgánů životního prostředí, tak pro posluchače ze soukromého sektoru, zejména pro ty, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. Kurz je určen i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.
 

Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Lektor: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra práva životního prostředí
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: jaro 2024
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 12 hodin

Výše úplaty: 4 590 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: od leden 2024

  • Březen 2024

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 30

  • 4590 Kč / kurz

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč