Recent Developments in Europaean Copyright Law

PřehledAnotaceLektor

Prof. Bernt Hugenholtz je předním evropským právníkem v oblasti autorského práva. Působí jako profesor na Univerzitě v Amsterdamu, kde byl dlouhá léta ředitelem Institutu pro informační právo (IViR). Je také profesorem na Univerzitě v Bergenu v Norsku a hostujícím profesorem na Karlově univerzitě v Praze. Prof. Hugenholtz je konzultantem WIPO, OECD, Evropské komise, Evropského parlamentu a nizozemského ministerstva spravedlnosti. Je také generálním redaktorem série Information Law Series (vydává Wolters Kluver International) a autorem či spoluautorem řady významných publikací o autorském právu, např. International Copyright. Principles, Law, and Practice (Oxford University Press, 2013) či European Copyright Law (Kluwer Law International, 2016). Jeho práce má mezinárodní dosah, a je pravidelně zván jako řečník na mezinárodní konference.

V minulosti byl členem Amsterdamské advokátní komory a nyní je mimořádným soudcem u Odvolacího soudu v Arnhemu/Leeuwardenu.

Kurs prof. Bernta Hugenholtze seznámí účastníky s aktuálním děním v oblasti autorských práv a práv souvisejících v celoevropském kontextu, s důrazem na vztah technologií a autorského práva. Přednášky koncipované jako pět po sobě jdoucích dvouhodinovek budou věnovány výkladu a následné diskuzi.

15.4.2024 /17:00 – 20:00/
16.4.2024 /17:00 – 20:00/
17.4.2024 /17:00 – 20:00/
18.4.2024 /17:00 – 20:00/
19.4.2024 /17:00 – 20:00/

Garant kurzu: JUDr. Petra Žikovská
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra občanského práva
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 20 hodin / pět po sobě jdoucích bloků
Začátek kurzu: 15. 4. 2024

Výše úplaty: 8 900 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 20. 2. 2024 – 15. 4. 2024Prof. Bernt Hugenholtz je předním evropským právníkem v oblasti autorského práva. Působí jako profesor na Univerzitě v Amsterdamu, kde byl dlouhá léta ředitelem Institutu pro informační právo (IViR). Je také profesorem na Univerzitě v Bergenu v Norsku a hostujícím profesorem na Karlově univerzitě v Praze. Prof. Hugenholtz je konzultantem WIPO, OECD, Evropské komise, Evropského parlamentu a nizozemského ministerstva spravedlnosti. Je také generálním redaktorem série Information Law Series (vydává Wolters Kluver International) a autorem či spoluautorem řady významných publikací o autorském právu, např. International Copyright. Principles, Law, and Practice (Oxford University Press, 2013) či European Copyright Law (Kluwer Law International, 2016). Jeho práce má mezinárodní dosah, a je pravidelně zván jako řečník na mezinárodní konference. V minulosti byl členem Amsterdamské advokátní komory a nyní je mimořádným soudcem u Odvolacího soudu v Arnhemu/Leeuwardenu


  • 15. 4. – 19. 4. 2024

  • Program je v angličtině

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 100

  • Osvědčení o absolvování programu

  • Cena: 8 900 Kč / kurz

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč