Průvodce budoucího a stávajícího důchodce

PřehledAnotaceLektor

Kurz je určený pro posluchače, kteří se chystají do důchodu, nebo kteří již důchod pobírají.

Kurz je určený pro posluchače, kteří se chystají do důchodu, nebo kteří již důchod pobírají.
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům souhrnný přehled užitečných informací z oblastí důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpoře, finančního práva u osob pobírajících důchod a stále pracují, pracovního práva a daňového práva při nakládání s majetkem za života a pro případ smrti.

8. 6. 2023 (13:00 – 14:30)
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. – PRACOVNÍ PRÁVO
– z pracovního poměru do důchodu a „pracující důchodce“ z pohledu pracovněprávní úpravy
– některá fakta a mýty spojené s „prvním“ odchodem do důchodu i s výkonem závislé práce
– dochází v praxi k pokusům o znevýhodňování pracujících důchodců zaměstnavateli?
– na co si dát pozor při sjednávání pracovní smlouvy

8. 6. 2023 (14:45 – 16:15)
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. – FINANČNÍ PRÁVO
– všudypřítomnost daní
– obecně k promítání sociálního statusu v daních
– daň z příjmu fyzických osob se zaměřením na specifika postavení osob důchodového věku
– daňové aspekty nakládání s majetkem za života a pro případ smrti

14. 6. 2023 (13:00 – 14:30)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ I.
– účast zaměstnanců a OSVČ na důchodovém pojištění, náhradní doby pojištění, dobrovolná účast
– podmínky nároku na starobní důchod
– předčasný starobní důchod
– kritéria ovlivňující výši starobního důchodu, schéma výpočtu, valorizace
– zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí od roku 2023

14. 6. 2023 (14:45 – 16:15)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II.
– podmínky nároku na invalidní důchod, posuzování invalidity
– invalidní důchod „z mládí“
– výše invalidního důchodu
– kontrola invalidního důchodu
– prokazování invalidity pro účely slev na jízdném

22. 6. 2023 (13:00 – 14:30)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ III.
– podmínky nároku na vdovský(vdovecký) a sirotčí důchod
– vyplácení vdovského důchodu souběžně s důchodem starobním nebo invalidním

22. 6. 2023 (14:45 – 16:15)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
– správní řízení ve věcech důchodového pojištění (podání žádosti a navazující kroky)
– povinnosti zaměstnavatelů a pojištěnců v oblasti důchodového pojištění
– prokazování dob pojištění nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
– alternativní způsoby zabezpečení ve stáří
– státní sociální podpora – příspěvek na bydlení
– sociální pomoc – mimořádná okamžitá pomoc
 

Garant kurzu: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Přednášející: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 12 hodin
Datum uskutečnění: od 8. 6. 2023

Výše úplaty: ZDARMA

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 10. 5. 2023 – 2. 6. 2023

  • od 8. 6. 2023

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • ZDARMA

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč