Property, intellectual property, inheritance

PřehledAnotaceLektor

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti věcných práv, dědického práva a duševního vlastnictví a rozšířit slovní zásobu pro využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu a získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti věcných práv, dědického práva a duševního vlastnictví a rozšířit slovní zásobu pro využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu a získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Program – dopolední blok / 9:30 – 11:45 / přednášející – Mgr. Eva Dvořáková
Věcná práva:
o koncepty podle českého práva a možné překladové ekvivalenty (např., držba, svépomoc, vyvlastnění, vydržení, nabytí vlastnického práva, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby); rozdělení věcí (movité, hmotné, atd.);
o srovnání s koncepty common law (např. joint tenancy, estate, eminent domain); používání dublet v angličtině (např. right, title and interest; goods and chattels);
o slovesa: např. požívat, zcizit, zatížit;
Duševní vlastnictví: základní terminologie, např. trademark, infringement, derivative work, fair use, passing off;
Dědění: např. dědění ze zákona, pozůstalost, testamentary succession, executor, administrator, legacy.
Praktické procvičení:
o smlouva o zřízení služebnosti;
o explaining a statutory provision to a client;
o závěť
Program – odpolední blok / 13:00 – 15:15 / přednášející – Sean Davidson
Lawyer-Client roleplay: advise a client on a copyright dispute, and analyse a letter of advice
Landlord-Tenant relations: review a contract and assess a problem
Moot Court hypothetical: argue and decide a commercial property case
Topic study: the limits of inheritance

Podmínky přijímání zájemců: Pokročilá znalost angličtiny

Garanti kurzu: Mgr. Eva Dvořáková
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr, listopad
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 6 hodin
Datum uskutečnění: sobota 12. 11. 2022

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 01.07.2022 – 04.11.2022

  • Doba trvání: 6 hodin

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 15

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč