Právní úprava ochrany dřevin

PřehledAnotaceLektor

Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, zejména referátům životního prostředí krajských úřadů a obecních úřadů (obcí s rozšířenou působností), ministerstev, České inspekce životního prostředí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, členům nevládních organizací (ČSOP, Zelený kruh atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům, arboristům a botanikům, pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnických a zahradnických firem.

dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník)
náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách
– ochrana dřevin v lese
– ochrana dřevin rostoucích mimo les
povolování kácení dřevin a výjimky z tohoto principu
– náhradní výsadba
– ochrana památných stromů a vzácných druhů dřevin
trestní a přestupková odpovědnost na úseku ochrany dřevin
orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich kompetence a pravomoci

Garant kurzu: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Lektor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Pracoviště garantující program: Katedra práva životního prostředí
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr, duben
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobý
Rozsah: 6 hodin
Datum uskutečnění: 21. 4. 2023

Výše úplaty: 3 300 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: varekova@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 22. 3. 2023 – 17. 4. 2023

Katedra práva životního prostředí


  • 21. 4. 2023

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 30

  • 3 300,-
    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč