Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) – zákon č. 171/2023 Sb

PřehledAnotaceLektor

Právní úprava na ochranu oznamovatelů, konkrétně zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen v červnu tohoto roku. Účinnosti nabyl 1. srpna 2023. Povinné subjekty ve smyslu zákona, které mají v úhrnu 250 zaměstnanců a více, musí zavést vnitřní oznamovací systém, zveřejnit související informace a plnit i další zákonem stanovené povinnosti ke dni účinnosti zákona. Povinné subjekty, které mají alespoň 50 a méně jak 250 zaměstnanců, musí zákonné povinnosti de facto plnit až od 15. prosince 2023.

Právní úprava na ochranu oznamovatelů, konkrétně zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen v červnu tohoto roku. Účinnosti nabyl 1. srpna 2023. Povinné subjekty ve smyslu zákona, které mají v úhrnu 250 zaměstnanců a více, musí zavést vnitřní oznamovací systém, zveřejnit související informace a plnit i další zákonem stanovené povinnosti ke dni účinnosti zákona. Povinné subjekty, které mají alespoň 50 a méně jak 250 zaměstnanců, musí zákonné povinnosti de facto plnit až od 15. prosince 2023.


Datum konání
20. 9. 2023 v čase 9:00 – 12:00 hod.

V rámci semináře bude v podrobnostech věnována pozornost těmto otázkám:
 • vymezení základních pojmů (oznamovatel, oznamovaný, chráněné oznámení, odvetné opatření, povinný subjekt, příslušná osoba);
 • vymezení působnosti zákona – koho tíží povinnosti podle legislativy na ochranu oznamovatelů;
 • vnitřní oznamovací systém, jeho podoba, forma a pravidla – jak vyřizovat oznámení;
 • příslušná osoba, její povinnosti a úloha;
 • rizika a odpovědnostní důsledky z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;
 • zodpovídání dotazů, diskuze

Garant kurzu: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Lektor: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr, září
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 4 hodiny

Výše úplaty: 1 950 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 8. 8. 2023 – 15. 9. 2023

  • 20. 9. 2023

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 30

  • Cena: 1 950,-

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč