Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) – NÁVRH ZÁKONA

PřehledAnotaceLektor

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela.

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela.

Na návrhu zákona o ochraně oznamovatelů však bylo kontinuálně pracováno. V současné době prošel návrh zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl postoupen k projednání Senátu. I s ohledem na značné prodlení s plněním unijních závazků ze strany České republiky lze důvodně očekávat, že by tuzemská legislativa na ochranu oznamovatelů mohla nabýt účinnosti v průběhu července či srpna tohoto roku.

V rámci semináře bude věnována podrobná pozornost (snad již finální verzi) návrhu zákona o ochraně oznamovatelů tak, jak bude projednáván v legislativním procesu, případně již tohoto času vyhlášen ve Sbírce zákonů.


Datum konání
16. 6. 2023
1 blok / 9:00 – 10:30
2 blok / 10:45 – 12:15


Předpokládaný počet účastníků: 30

Garant kurzu: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Lektor: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr, červen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobý
Rozsah: 4 hodiny

Výše úplaty: 1 950 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 10. 5. 2023 – 15. 6. 2023

  • 16. 6. 2023

    1 blok / 9:00 – 10:30

    2 blok / 10:45 – 12:15

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 30

  • Cena: 1950,-

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč