Novela zákoníku práce

PřehledAnotace

Pracovní právo má za sebou „horké léto“. Poslanecká sněmovna schválila významnou novelu zákoníku práce týkající se kromě jiného slaďování pracovního a rodinného života, práce z domova, DPP/DPČ, elektronického doručování a dalších oblastí. Další očekávaná novela se bude týkat agenturního zaměstnávání. Účinnosti nabyl také dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatele. Zařazujeme proto do nabídky kurz vyučovaný odborníky z Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, jehož cílem bude seznámit posluchače se všemi již přijatými a očekávanými změnami. Na školení nabídneme prakticky orientované informace o jednotlivých změnách s důrazem na výklad nových práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a náměty na změny v procesech a nastaveních pro zaměstnavatele.

Pracovní právo má za sebou „horké léto“. Poslanecká sněmovna schválila významnou novelu zákoníku práce týkající se kromě jiného slaďování pracovního a rodinného života, práce z domova, DPP/DPČ, elektronického doručování a dalších oblastí. Další očekávaná novela se bude týkat agenturního zaměstnávání. Účinnosti nabyl také dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatele. Zařazujeme proto do nabídky kurz vyučovaný odborníky z Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, jehož cílem bude seznámit posluchače se všemi již přijatými a očekávanými změnami. Na školení nabídneme prakticky orientované informace o jednotlivých změnách s důrazem na výklad nových práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a náměty na změny v procesech a nastaveních pro zaměstnavatele.

– agenturní zaměstnávání
– překážky v práci na straně zaměstnavatele
– práce z domova a hrazení jejích nákladů
– informační povinnosti zaměstnavatele
– DPP a DPČ včetně dovolené
– pracovní doba, doba odpočinku a práce přesčas
– slaďování pracovního a rodinného života
– doručování a elektronická komunikace
– whistleblowing a ochrana oznamovatele

Garant kurzu: Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Přednášející: Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 5 hodin
Datum uskutečnění:
24. 10. od 9:00 do 14:30 hod. (včetně přestávky na oběd)

Výše úplaty: 2 550,-
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 29. 9. 2023 – 20. 10. 2023

  • 24. 10. 2023

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 25

  • 2 550,-

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč