Language of Contracts

Přehled Anotace Lektor

Cílem dvanáctitýdenního kurzu je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními typy, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámit se se zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách.
Frekventanti si tak mohou uvědomit, jak se liší stavba, obsah a forma anglických a českých smluv a zároveň si osvojit běžně zaužívané fráze a slovní spojení, která lze využít při překládání / sepisování smluv v anglickém jazyce, aby zněly přirozeně.

Cílem dvanáctitýdenního kurzu je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními typy, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámit se se zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách.

Frekventanti si tak mohou uvědomit, jak se liší stavba, obsah a forma anglických a českých smluv a zároveň si osvojit běžně zaužívané fráze a slovní spojení, která lze využít při překládání / sepisování smluv v anglickém jazyce, aby zněly přirozeně.

Zájemci zvažující zápis by ideálně měli mít minimální znalost anglického jazyka na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz https://www.cambridgeenglish.org/cz/exams-and-tests/cefr/)

V rámci kurzu Language of Contracts se účastníci seznámí s těmito typy smluv: kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, nájemní smlouva, smlouva o zřízení zástavního práva, smlouva o dílo, licenční smlouva

1. týden: stavba anglické obchodní smlouvy, základní terminologie a smluvní typy

2. – 3. týden: ustálená smluvní ustanovení se zaměřením na používaný jazyk a slovní spojení (language boilerplate clauses); plain English a interpretace ustanovení

4.týden: smluvní limitace náhrady škody; srovnání se smluvní pokutou

5. týden: podstatná a vedlejší ujednání – konsekvence porušení smlouvy; podmínky

6. týden: kupní smlouva – prodej zboží, výhrady práv

7. týden: pracovní smlouva

8. týden: smlouva o obchodním zastoupení

9. týden: nájemní smlouva

10. týden: smlouva o zřízení zástavního práva

11. týden: smlouva o dílo se zaměřením na práva z duševního vlastnictví

12. týden: licenční smlouva
 
Časový a obsahový plán programu
Kurz bude probíhat v období 6. 3. – 5. 6. 2024
každou středu v čase od 16:30 – 18:00 hodin.

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr, leden
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 24 hodiny
 
Poplatek za kurz: 4 800 Kč / kurz        

Garanta kurzu: Mgr. Vladimíra Kvasničková
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 20. 2. 2024 – 4. 3. 2024

  • 6. 3. – 5. 6. 2024

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Maximální počet studentů: 25

  • 4 800 Kč / kurz

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč