Společenská odpovědnost podniku (CSR)

PřehledAnotaceLektor

V tomto kurzu se zaměříme na význam, strukturu a rozsah společenské odpovědnosti podniku, ale také na vztah mezi etikou a odpovědností, dále na vazby mezi etickou odpovědností a odpovědností za skládání účtů. Pozornost bude věnována také vztahům společenské odpovědnosti podniku a kulturně-etických aspektů corporate governance a teorie zájmových skupin.

Etika a odpovědnost v podnikání a podniku
Základy etické odpovědnosti organizace (podniku, úřadu apod.)
Vztah etické odpovědnosti a odpovědnosti za skládání účtů
Význam, struktura a rozsah společenské odpovědnosti
Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá společenská odpovědnost
Vztah společenské odpovědnosti podniku ke kulturně-etickým aspektům corporate governance a k teorii zájmových skupin

Garant programu: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra národního hospodářství
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra národního hospodářství
Místo konání: online – platforma MS Teams.

Otevírán v akad. roce: 2021/2022
Zahájení: letní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění: 27.5.2022

Výše úplaty: 1890 Kč / kurz
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 14.12.2021 – 23.05.2022

Odborný asistent

Absolvent oboru filozofie a ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako vysokoškolský učitel v oboru národního hospodářství na Právnické fakultě UK. V letech 1990 až 1998 pracoval jako generální manažer v různých organizacích na finančním trhu, poté se věnoval přednáškové a vědecké činnosti v oblasti teorie národního hospodářství a zároveň vyučuje povinné volitelné předměty etika v podnikání a vybrané otázky kapitálového trhu na PF UK.

  • Doba trvání: 4 hodiny

  • Studijní materiály budou zaslány emailem

  • Online kurz

  • Maximální počet studentů:25

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč