In vino veritas?

PřehledAnotaceLektor

In vino veritas? – tematický obsah

Na pražském Opatově popíjelo několik bezdomovců alkohol. Dva z nich (partnerský pár) se ve značně podroušeném stavu pohádali a poté se i navzájem napadli. Později však jeden z nich, pan Novák, popřel, že by ho jeho družka paní Rabochová napadla.

Co se ve skutečnosti stalo? A lze odsoudit člověka, jehož vinu popírá i sám poškozený?

Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.

Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.

V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.


Program bude rozdělen na dvě části
Teoretická – přednáška z oblasti trestního práva a právních předpisů vztahujících se k případu
Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu
In vino veritas? – tematický obsah
Na pražském Opatově popíjelo několik bezdomovců alkohol. Dva z nich (partnerský pár) se ve značně podroušeném stavu pohádali a poté se i navzájem napadli. Později však jeden z nich, pan Novák, popřel, že by ho jeho družka paní Rabochová napadla.
Co se ve skutečnosti stalo? A lze odsoudit člověka, jehož vinu popírá i sám poškozený?
Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.

Garanti kurzu: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra trestního práva
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: letní semestr, duben
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 12 hodin
Datum uskutečnění: 20. 4. 2023, 27. 4. 2023

Výše úplaty: 500 Kč / kurz
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 31. 3. 2022 – 19. 4. 2023

  • 20. 4. 2023
    27. 4. 2023

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • 500,-

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč