Didaktika práva II

PřehledAnotaceLektor

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo? Z jakých výukových materiálů vycházet, které se osvědčují v praxi, kde lze najít dobře sestavené plány hodin okamžitě použitelné ve výuce? Do jakých projektů, které vám pomohou učit právo ještě o něco lépe, je možné zapojit vaši třídu či školu?

V návaznosti na předchozí seminář právní didaktiky se účastníci seznámí s desítkami konkrétních aktivit a metod práce, které se hodí k výuce práva. Pomohou učitelům napříště učit právo zábavněji, interaktivněji a ve výsledku i efektivněji. O aktivitách si nebudeme jen povídat, ale některé si i sami vyzkoušíme a poté je budeme reflektovat, tj. společně hledat jejich silné i slabé stránky. A přemýšlet, pro které třídy/skupiny jsou dané aktivity zejména vhodné a pro které se naopak nehodí. Řadu z těchto metod bude možné použít i při výuce jiných společensko-vědních předmětů (politologie, sociologie, psychologie…). V rámci semináře bude náležitý prostor také na dotazy účastníků a společné hledání odpovědí.

Obsahová náplň kurzu:
• aktivity a metody vhodné k výuce práva
• tipy na konkrétní osvědčené výukové materiály
• simulované soudy
• zodpovězení otázek účastníků

Garant kurzu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: online

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 4 hodiny
Datum uskutečnění: 31. 1. 2023 (14:00 – 18:00)

Výše úplaty: 1 500 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 26. 10. 2022 – 27. 1. 2023

Odborný asistent

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK. V roce 2009 na pražských právech založil program Street Law. V současné době působí jako člen kolegia děkana Právnické fakulty UK a na Právnické fakultě je také vedoucím centra právních dovedností. Ve své praxi se věnuje právnickému vzdělávání, didaktice práva a také právní sociologii.

  • Doba trvání: 4 hodiny

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč