Didaktika práva I

PřehledAnotaceLektor

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo? Z jakých výukových materiálů vycházet, které se osvědčují v praxi, kde lze najít dobře sestavené plány hodin okamžitě použitelné ve výuce? Do jakých projektů, které vám pomohou učit právo ještě o něco lépe, je možné zapojit vaši třídu či školu?

Kurz není akreditovaný.

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo? Z jakých výukových materiálů vycházet, které se osvědčují v praxi, kde lze najít dobře sestavené plány hodin okamžitě použitelné ve výuce? Do jakých projektů, které vám pomohou učit právo ještě o něco lépe, je možné zapojit vaši třídu či školu?
Kurz není akreditovaný.

Obsahová náplň kurzu:
– aktivity a metody vhodné k výuce práva
– tipy na konkrétní osvědčené výukové materiály
– simulované soudy
– zodpovězení otázek účastníků

Garant kurzu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr, duben
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 3 hodiny
Datum uskutečnění: 11. 4. 2024/ 12:30 – 15:30 hod.

Výše úplaty: Cena: 1 950 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: Přihlašování ukončeno

Odborný asistent

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK. V roce 2009 na pražských právech založil program Street Law. V současné době působí jako člen kolegia děkana Právnické fakulty UK a na Právnické fakultě je také vedoucím centra právních dovedností. Ve své praxi se věnuje právnickému vzdělávání, didaktice práva a také právní sociologii.

 • 11. 4. 2024

 • (12:30 -15:30 hod.)
  Doba trvání: 3 hodiny

 • Certifikace:
  osvědčení o absolvování programu

 • Prezenční kurz

 • Cena:
  1950 Kč / kurz

  SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč