Contract Law for International Practice

PřehledAnotaceLektor

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti závazkového práva a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti závazkového práva a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Program – dopolední blok / 9:30 –⁠ 11:45 / přednášející – Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

– The Formation of a Contract

(essential elements, formal elements, capacity to contract, defences to contract formation)

– The Contents of Contracts

(representations, conditions, warranties, express terms, implied terms, exclusion clauses)

– Discharge of Contracts

– Breach of Contracts – Remedies for Breach


Program – odpolední blok / 13:00 –⁠ 15:15 / přednášející – Sean Davidson

– Lawyer-Client roleplay: advise a client on a contractual dispute

– Negotiation roleplay: make a deal and draft the contract

– Moot Court hypothetical: argue and decide a case

– Analysis of commercial code legislation

Podmínky přijímání zájemců: Pokročilá znalost angličtiny

Garanti kurzu: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr, listopad
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 6 hodin
Datum uskutečnění:
25. 01. 2023 v čase 14:00 –⁠ 16:30
01. 02. 2023 v čase 14:00 –⁠ 16:30

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 01.07.2022 – 28.10.2022

  • Doba trvání: 6 hodin

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 15

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč