Company Law for International Practice

PřehledAnotaceLektor

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti práva obchodních společností a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti práva obchodních společností a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Program – dopolední blok / 9:30 – 11:45 / přednášející – Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Forms of business organisation
Company formation
Company directors and bodies
Czech companies
Classes of shares
Program – odpolední blok / 13:00 – 15:15 / přednášející – Sean Davidson
Lawyer-Client roleplay: advise a client on company formation
Due Diligence assignment: identify issues and draft a report
Moot Court hypothetical: argue and decide a company law case
Analysis of company law issue regarding issuance and transfer of shares

Podmínky přijímání zájemců: Pokročilá znalost angličtiny

Garanti kurzu: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 6 hodin
Datum uskutečnění: sobota 15.10.2022

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 01.07.2022 – 07.10.2022

  • Doba trvání: 6 hodin

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 15

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč