Aktuální změny v právu životního prostředí – Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku, související změny a změny na úseku vybraných složek práva životního prostředí 

PřehledAnotaceLektor

V oblasti práva životního prostředí dochází v letech 2023 a 2024 k řadě podstatných změn, nejen ve vazbě na přijetí nového stavebního zákona, ale další podstatné změny se projednávají v Parlamentu České republiky. Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálním legislativním vývojem práva životního prostředí, a to se zaměřením na změny v oblasti průřezových nástrojů (nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, zákon o posuzování vlivů na životním prostředí), a ve vybraných složkových zákonech, zaměřených konkrétně na ochranu přírody a krajiny, půdy a lesa. Zmíněny budou také nejpodstatnější změny, ke kterým dochází ve vazbě na nový stavební zákon. Rovněž budou představena nová nařízení EU významně dopadající do těchto sfér právní úpravy (nařízení Rady EU o podmínkách urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie, nařízení Rady a Parlamentu o obnově přírodních ekosystémů).

V oblasti práva životního prostředí dochází v letech 2023 a 2024 k řadě podstatných změn, nejen ve vazbě na přijetí nového stavebního zákona, ale další podstatné změny se projednávají v Parlamentu České republiky. Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálním legislativním vývojem práva životního prostředí, a to se zaměřením na změny v oblasti průřezových nástrojů (nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, zákon o posuzování vlivů na životním prostředí), a ve vybraných složkových zákonech, zaměřených konkrétně na ochranu přírody a krajiny, půdy a lesa. Zmíněny budou také nejpodstatnější změny, ke kterým dochází ve vazbě na nový stavební zákon. Rovněž budou představena nová nařízení EU významně dopadající do těchto sfér právní úpravy (nařízení Rady EU o podmínkách urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie, nařízení Rady a Parlamentu o obnově přírodních ekosystémů).

Časový a obsahový plán programu:
Délka kurzu je 26 hodin rozdělených na dva samostatné bloky /13 a 13 hodin/
1. blok: 11. 4. – 12. 4. 2024 /9 – 16 hod./
Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku
– Změny v právní úpravě práva životního prostředí související s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku
– Změna v postavení orgánů ochrany životního prostředí při povolování staveb, tedy ve vazbě na přijetí nového stavebního zákona
– Posuzování změn na životní prostředí

2. blok: 18. 4. – 19. 4. 2024 /9 – 16 hod./
– Ochrana přírody, krajiny a lesa, obnova přírodních ekosystémů
– Připrvované změny zákona o ochraně zemědělského půdního systému

Garant kurzu: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Lektor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra práva životního prostředí
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: etní semestr, duben
Datum začátku konání programu: 11. 4. 2024
Délka programu (v semestrech/krátkodobý)
Rozsah: 26 hodin

Výše úplaty:
8 900 Kč / kurz
Cena za jeden blok 5 000 Kč
Zvýhodněná cena za dva bloky 8 900 Kč
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: varekova@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 21. 3. 2024 10. 4. 2024

Katedra práva životního prostředí


  • 1. blok: 11. 4. – 12. 4. 2024

    2. blok: 18. 4. – 19. 4. 2024

  • Délka kurzu je 26 hodin

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 30

  • 8 900 Kč / kurz

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč