Aktuální otázky daňové kriminality

PřehledAnotaceLektor

Kurz je určen pro každého, jehož činnost se týká povinností spojenými s placením daní. Může být zajímavý jak pro účetní a ekonomické experty, kteří působí v podnikové sféře a mají zájem eliminovat rizika spojena s porušováním pravidel při odvádění daní, tak zejména pro osoby, které působí jako odborní poradci v této oblasti, tj. zejména daňoví poradci, auditoři, ale i advokáti, kteří se zabývají finančním právem.

Kurz je určen pro každého, jehož činnost se týká povinností spojenými s placením daní. Může být zajímavý jak pro účetní a ekonomické experty, kteří působí v podnikové sféře a mají zájem eliminovat rizika spojena s porušováním pravidel při odvádění daní, tak zejména pro osoby, které působí jako odborní poradci v této oblasti, tj. zejména daňoví poradci, auditoři, ale i advokáti, kteří se zabývají finančním právem. Kurz může být samozřejmě také zajímavý a atraktivní zejména s ohledem na odbornou erudici přednášejících, ale také jejich praktické zkušenosti s touto oblastí i pro obhájce v trestních věcech, státní zástupce, jakož i soudce.
Daňová kriminalita je z povahy věci spojena s plněním povinností platit daně podle předpisů stanovených jak finančním právem hmotným, tak finančním právem procesním. Proto se úvodní partie kurzu věnuje zásadním momentům, které je třeba z hlediska těchto předpisů dodržet. Teprve na to pak navazuje výklad k jednotlivým aktuálním otázkám daňové kriminality, které se týkají jak obecné části (účinná lítost u daňových trestných činů), přičemž však zásadní důraz je kladen na rozbor konkrétních skutkových podstat (trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku a trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku), na což pak navazuje i rozbor specifik procesního postupu orgánů činných v trestním řízení, tj. policie, státního zastupitelství a soudu (zajištění věcí a majetku, prohlídky u daňových poradců, problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců, princip nemo tenetur se ipsum accusare, dokazování v daňovém trestním řízení).

Termín konání kurzu 14. 10. 2022
1) Úvod k daním a jiným obdobným peněžitým plněním – přednášející prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
2) Daňový řád – přednášející JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.,
‒ principy, aplikace
‒ sankce podle daňového řádu a jiných daňových předpisů
‒ zásada “ne bis in idem” z pohledu daňového procesu“
3) Trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku – přednášející JUDr. František Púry, Ph.D.
‒ výklad znaků a typických způsobů páchání trestného činu
‒ příprava a vývojová stadia trestného činu
4) Typické situace, kdy podnikatele “zasáhne” trestní právo daňové a jak jim čelit – přednášející JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.,
5) Zásada zákazu nucení k sebeobviňování
6) Trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku – přednášející JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
7) Podmínky účinné lítosti u daňových trestných činů (§§ 33, 242 tr. zákoníku)
8) Vybrané otázky daňového trestního řízení -přednášející JUDr. Ing. Jan Vučka
‒ zajištění věcí a majetku
‒ prohlídky u daňových poradců
‒ problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců
‒ princip nemo tenetur se ipsum accusare
‒ dokazování v daňovém trestním řízení

Garanti kurzu: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra trestního práva
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2022/2023
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 8 hodin
Datum uskutečnění: 14. 10. 2022

Výše úplaty: 3 800 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 23. 8. 2022 – 10. 10. 2022

  • Doba trvání: 8 hodin

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč