FAKULTA 2.0

PROJEKT REVITALIZACE
BUDOVY PF UK

Sídlem a domovem Právnické fakulty UK je od roku 1931 budova na nábřeží Vltavy u Čechova mostu.
Impozantní stavbu s majestátní a ikonickou dvoranou navrhl Jan Kotěra a dokončil Ladislav Machoň a ona nyní už bezmála sto let slouží všem, kdo tu studují, bádají a pracují. Od svého dokončení neprošla budova fakulty žádnou zásadní opravou, zasluhuje péči. Navíc je třeba zajistit takové úpravy, aby po skončení revitalizace studujícím i zaměstnancům poskytovala co nejlepší zázemí ke studiu, výuce i bádání.

Potřebujeme postupovat promyšleně, abychom sladili požadavky na funkci prostoru, estetické požadavky, architektonickou návaznost i památkovou péči. Proto usilujeme o vypracování koncepce a architektonického návrhu, který nám umožní rozdělit celý proces revitalizace do logicky i funkčně navazujících etap tak, abychom mohli účelně vynakládat postupně získávané finanční prostředky.

Cíle projektu:

 • Zachování architektonicky cenné a památkově chráněné budovy v dobrém stavu i pro další generace.
 • Proměna budovy fakulty v „chytrou“ stavbu a dotvoření v moderní prostor, který reaguje na změny, jež doba po sto letech logicky žádá – ať už ve stylu výuky, což s sebou nese nové požadavky na rozvržení prostoru, nebo na změny ve společnosti a technologické změny související s automatizací a digitalizací.

fakulta 2.0

Zelená

Udržitelná

Přívětivá