Konference Správa daní

SPRÁVA DANÍ

Cílem konference je poskytnout prostor pro setkání odborníků na daňové právo z řad daňových poradců, advokátů, pracovníků správců daně, soudců a akademiků nad aktuálními tématy správy daní. Těmi mohou být například:

 • Vyhledávací a kontrolní postupy
 • Vztah trestního řízení a správy daní
 • Dokazování ve správě daní
 • Příslušenství daně
 • Esenciální výdaje při stanovení daně pomocí pomůcek

6. října 2023, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, Praha 1)

Důležité informace

Přihlašování (aktivní účast)

do pátku 4. 8. 2023

UZAVŘENO

Odevzdání příspěvků

do pátku 22. 9. 2023

Přihlašování (pasivní účast)

do soboty 30. 9. 2023

UZAVŘENO

(kapacita naplněna)

 • Konference se lze účastnit aktivně (s příspěvkem) i pasivně (pouze jako divák a posluchač). V obou případech je nezbytné se předem registrovat.
 • Písemné vyhotovení příspěvku je nutné zpracovat do šablony uveřejněné zde: Šablona pro příspěvek (česky), Šablona pro příspěvek (anglicky)
 • Písemné vyhotovení příspěvku zasílejte výhradně na emailovou adresu spravadani@prf.cuni.cz.
 • V průběhu konference bude zajištěno drobné občerstvení.
 • Konferenční poplatek se nevybírá.
 • Organizátoři nezajištují ubytování.

Publikační výstupy

Postkonferenční sborník

Výstupem z konference bude recenzovaný postkonferenční sborník ve formě e-booku dostupného v režimu open access. Podmínkou zařazení příspěvku do sborníku je jeho včasné odevzdání a úspěšnost v recenzním řízení (popřípadě dostatečné vypořádání připomínek recenzentů).

Monografie

V rámci vstupního konferenčního budou prezentována dílčí témata z připravované monografie zaměřené na kontrolní postupy při správě daní.

Kontakty

Organizační výbor

Mgr. Ondřej Málek
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.

spravadani@prf.cuni.cz

Odborný garant

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.