Konference

10 let účinnosti rekodifikace soukromého práva v ČR

Konference při příležitosti 10 let účinnosti občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a související legislativy.

16. a 17. října 2024, Karolinum a Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, Praha 1)

Vědecká konference se v jednotlivých blocích zaměří především na tato témata:

 • Zásady soukromého práva a posuny v jejich koncepci
 • Dispozitivnost / kogentnost soukromého práva
 • Právní jednání a jeho vady
 • Alternativní formy správy majetku
 • Ochrana slabší strany
 • Materiální kontrola smluv
 • Jmění dítěte v rodině-právní a dědicko-právní perspektivě
 • Pojetí civilního deliktu
 • Insolvenční delikty
 • Věcně-právní povaha podílu v obchodní korporaci
 • Společnost s ručením omezeným
 • Družstevní právo

Důležité informace

 • Pro účast na konferenci je nezbytné se předem registrovat (viz proklik výše). Registrace bude otevřena do 7. 10. 2024.
 • K účasti zveme především akademiky, soudce, advokáty, notáře a další odborníky z jiných právnických profesí, jakož i studenty magisterského či doktorského studia.
 • Program konference bude zveřejněn po prázdninách.
 • Konferenční poplatek činí 2.000,- Kč. Studenti magisterského studia, PF UK alumni a vystupující poplatek nehradí. Pokyny k platbě budou registrovaným účastníkům zaslány emailem.
 • V průběhu konference bude zajištěno občerstvení. Součástí konference bude slavnostní raut ve středu 16. 10. v prostorách Právnické fakulty.
 • Organizátoři nezajištují ubytování.

Organizační výbor

prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová,CSc.,DSc.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.

JUDr. Robert Pelikán
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Ondřej Mocek, Ph.D.
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.

rekodifikace@prf.cuni.cz