Konference

Pražské dny
obchodního práva

s letošním podtématem

Právní regulace obchodní korporace jako politický nástroj

Konference navazuje na tradiční obchodněprávní doktorandské konference konané více než 10 let. Letos se zaměří na dva tematické okruhy. První tematický okruh bude věnován aktuální problematice udržitelnosti,
tzv. ESG (environment, social, government). Konkrétně mohou být příspěvky orientovány na ESG a povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře, ESG a transparentnost obchodní korporace, best practice v oblasti ESG reportingu, ESG a soutěžní právo (greenwashing atp.), vliv plnění povinností týkajících se ESG na uzavírání a trvání obchodních vztahů atp.

Druhým tematickým okruhem jsou zvláštní vnitřní poměry specifických obchodních korporací ve vazbě na jejich předmět činnosti. Zde se lze zabývat kupříkladu následujícími otázkami:
Má zvláštní úprava SICAV, banky či sociálního družstva vliv na jejich právní povahu? Je přípustné změnit tyto zvláštní obchodní korporace na „běžnou“ akciovou společnost nebo družstvo?

4. října 2023, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, Praha 1)

Důležité informace

Přihlašování (aktivní účast)

do 13. září 2023

Přihlašování (pasivní účast)

do 30. září 2023

  • Konference se lze účastnit aktivně (s konferenčním příspěvkem) i pasivně (bez konferenčního příspěvku). V obou případech je nezbytné se předem registrovat.
  • K účasti zveme primárně studenty doktorského studia, ale i post-doky a seniorní akademiky, studenty magisterského studia a odborníky z jiných právnických profesí.
  • Vedle příspěvků spadajících do témat konference uvítáme i jiné tematicky blízké příspěvky z obchodního práva a souvisejících oborů.
  • Délka vystoupení je stanovena na max. 15 minut. Z výjimečných důvodů organizátoři umožní distanční přednesení příspěvku.
  • Organizátoři si vyhrazují právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci. O zařazení do programu budou zájemci o aktivní účast informováni nejpozději do 15. září 2023.
  • Konferenční poplatek pro aktivní účastníky činí 500,- Kč. Pokyny k platbě budou registrovaným účastníkům zaslány emailem. V případě pasivní účasti se konferenční poplatek neplatí.
  • V průběhu konference bude zajištěno občerstvení.
  • Organizátoři nezajištují ubytování.

Organizační výbor

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Mgr. Petra Kotápišová

pdop@prf.cuni.cz