Konference

Pražské dny
obchodního práva 2024

s podtématem

Právní regulace obchodní korporace jako politický nástroj

konanou dne 2. října 2024 od 9 hod. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Konference se zaměří zejm. na aktuální problematiku udržitelnosti, tzv. ESG (environment, social, government), včetně problematiky dodavatelských řetězců. Zvláštní pozornost bude věnována energetickému právu a odpovědnosti provozovatelů on-line platforem. Krom toho uvítáme i jiné tematicky blízké příspěvky z obchodního práva a souvisejících oborů.

2. října 2024, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, Praha 1)

Důležité informace

Přihlašování (aktivní účast)

do 6. září 2024

Přihlašování (pasivní účast)

do 20. září 2024

  • Konference se lze účastnit aktivně (s konferenčním příspěvkem) i pasivně (bez konferenčního příspěvku). V obou případech je nezbytné se předem registrovat.
  • K účasti zveme primárně studenty doktorského studia, ale i post-doky a seniorní akademiky, studenty magisterského studia a odborníky z jiných právnických profesí.
  • Vedle příspěvků spadajících do témat konference uvítáme i jiné tematicky blízké příspěvky z obchodního práva a souvisejících oborů.
  • Délka vystoupení je stanovena na 12 až 15 minut, přičemž je možné (nikoliv nutné) vystoupení doprovodit prezentací. Z výjimečných důvodů organizátoři umožní distanční přednesení příspěvku.
  • Součástí přihlášky k aktivní účasti musí být stručná anotace příspěvku (250 – 500 slov).
  • Organizátoři si vyhrazují právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci. O zařazení do programu budou zájemci o aktivní účast informováni nejpozději do 15. září 2024.
  • Publikování sborníku s příspěvky z konference není plánováno.
  • Konferenční poplatek činí 500 Kč pro doktorandy, resp. studenty magisterského studia a 700 Kč pro ostatní vystupující. Pokyny k platbě budou registrovaným účastníkům zaslány e-mailem. V případě pasivní účasti se konferenční poplatek neplatí.
  • V průběhu konference bude zajištěno občerstvení. Organizátoři nezajištují ubytování.

Organizační výbor

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.

Mgr. Petra Kotápišová

pdop@prf.cuni.cz