Projekt Legal Data Hub

Projekt vznikl na katedře národního hospodářství. Vedoucím projektu je Libor Dušek.

 Legal Data Hub publikuje krátké studie (policy briefs) k aktuálním tématům
a popularizuje výsledky akademických studií pro širší publikum.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.

Za finanční podporu děkujeme 

Zajímají vás podrobnosti k našim studiím a analýzám,
chcete se s námi spojit nebo s námi spolupracovat?

Náš tým

doc. Mgr. Bc. Libor Dušek Ph.D.

Libor Dušek je docentem ekonomie a vedoucím katedry národního hospodářství
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.

Jakub Drápal je výzkumným pracovníkem katedry národního hospodářství a odborným asistentem katedry trestního práva na Právnické fakultě UK a výzkumným pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR. V současné době působí jako post-doc na Univerzitě v Leidenu, Institutu pro trestní právo a kriminologii.

doc. Ing. Josef Montag Ph.D.

Dr. Montag je docentem na katedře národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se specializuje na ekonomickou analýzu práva a aplikovanou ekonomii. Věnuje se převážně empirickému (experimentálnímu) výzkumu, zaměřuje se na témata jako diskriminace menšin a kriminální jednání.

Jakub Kvapilík, M.Sc.

Studoval ekonomii na Univerzitě Bocconi a později absolvoval magisterské studium na Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Aktuálně studuje v doktorském programu na Katedře národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se v rámci své dizertační práce nebo aktivit Legal Data Hubu věnuje empirickému zkoumání vybraných oblastí české justice jako např. evaluaci rozhodovacího procesu Nejvyššího správního soudu.

Mgr. Michal Šoltés M.A., Ph.D.

Mgr. Tomáš Vanča

Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě univerzity Karlovy, kde dále studuje na Katedře národního hospodářství doktorské studium. Současně je zde také výzkumným pracovníkem. Ve výzkumu se zabývá především trestním právem, trestní politikou a speciálně se zaměřuje na postavení obětí trestné činnosti v trestním řízení.

Odkazy na média


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Look at your Business from a new perspective.

How you can also be a billionaire?

25 foolproof Technics for getting fast Social Media exposure

Best branding practices for Startups

Salmon Fish Farms with Floating Cages

Ultimate guide to Best Business Practices