Přeskočit na obsah

Přijímací řízení

Podmínky přijetí
ke studiu

do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2023/2024

Uchazeči se speciálními potřebami

Univerzita Karlova poskytuje uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami podporu v podobě modifikace přijímacího řízení.

Posouzení zahraničního vzdělání

posouzení zahraničního vzdělání na #pravavpraze

Přihlaste se Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy!

Přijetí ke studiu je pouze ve vašich rukou!