Přeskočit na obsah
Přijímací řízení na #pravavpraze

Přijímací řízení

podmínky ke přijetí ke studiu na #pravavpraze

Podmínky přijetí
ke studiu

do magisterského studijního programu Právo a právní věda
bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK
pro akademický rok 2022/2023

harmonogram přijímacího řízení na #pravavpraze
uchazeči se speciálními potřebami na #pravavpraze

Uchazeči se speciálními potřebami

Univerzita Karlova poskytuje uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami podporu v podobě modifikace přijímacího řízení.

Posouzení zahraničního vzdělání

posouzení zahraničního vzdělání na #pravavpraze